Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z XXX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 1/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 2/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017 – DRUK NR 3/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok – DRUK NR 4/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo – DRUK NR 5/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 6/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy  ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 7/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych  w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – DRUK NR 8/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 9/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom – DRUK NR 10/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK NR 11/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 12/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 13/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XX. Wolne wnioski i informacje.