Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 grudnia (piątek) 2016 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 46/16

II. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

III. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej  i ul. Pomorskiej w Gryfinie.

IV. Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r.

VI. Wolne wnioski i informacje.