Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie.    2017-12-29T00:00:00   Tak 
Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów   2017-12-21T00:00:00   Tak 
Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych   2017-12-20T00:00:00   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino w okresie 2018-2020 r.   2017-12-15T00:00:00   Tak 
Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino w okresie 2018-2020 r.   2017-12-15T00:00:00   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2017-12-08T00:00:00   Tak 
Modernizacja wentylacji mechanicznej, związanej z wymianą basenowej centrali nawiewno – wywiewnej układu nr 1 wraz z wymianą instalacji doprowadzenia ciepła do wymiennika podgrzewania wody basenowej HE-1 basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie   2017-12-07T00:00:00   Tak 
Budowa ulic Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi   2017-11-30T00:00:00   Tak 
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ul Opolskiej i Kołłątaja   2017-11-29T00:00:00   Tak 
Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie   2017-11-21T00:00:00   Tak 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2018-2020 r.   2017-11-21T00:00:00   Tak 
Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych   2017-11-21T00:00:00   Tak 
Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2018 r.   2017-11-17T00:00:00   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2017-11-13T00:00:00   Tak 
Modernizacja wentylacji mechanicznej, związanej z wymianą basenowej centrali nawiewno – wywiewnej układu nr 1 wraz z wymianą instalacji doprowadzenia ciepła do wymiennika podgrzewania wody basenowej HE-1 basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie”   2017-11-07T00:00:00   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2017-10-19T00:00:00   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2017-10-19T00:00:00   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2017-09-26T00:00:00   Tak 
Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych   2017-09-22T00:00:00   Tak 
Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszakńców gminy Gryfino realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2017 r.   2017-08-30T00:00:00   Tak 
Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9   2017-08-29T00:00:00   Tak 
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Dołgie   2017-08-08T00:00:00   Tak 
Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2017 r.   2017-08-03T00:00:00   Tak 
Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie   2017-07-26T00:00:00   Tak 
Przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny/łaźni parowej w CW Laguna w Gryfinie   2017-07-14T00:00:00   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz przebudowy ul. 1 Maja w Gryfinie   2017-07-14T00:00:00   Tak 
Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2017 r.   2017-07-03T00:00:00   Tak 
Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani Wędkarskiej w Gryfinie oraz kanalizacji deszczowej z układem podczyszczania w ul. Brzozowej w Gryfinie   2017-06-30T00:00:00   Tak 
Przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny/łaźni parowej w CW Laguna w Gryfinie   2017-06-29T00:00:00   Tak 
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino   2017-06-01T00:00:00   Tak 
Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie   2017-05-24T00:00:00   Tak 
Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie   2017-05-24T00:00:00   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz przebudowy ul. 1 Maja w Gryfinie.   2017-05-16T00:00:00   Tak 
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.   2017-05-12T00:00:00   Tak 
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w miejscowości Pniewo i Żórawki   2017-05-10T00:00:00   Tak 
Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie   2017-04-19T00:00:00   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie Gminy Gryfino   2017-04-12T00:00:00   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino   2017-04-06T00:00:00   Tak 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czepino, gmina Gryfino   2017-03-28T00:00:00   Tak 
Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.   2017-03-02T00:00:00   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino   2017-02-17T00:00:00   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz fontann   2017-02-13T00:00:00   Tak 
Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy   2017-02-13T00:00:00   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymywania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino   2017-02-13T00:00:00   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych   2017-02-13T00:00:00   Tak 
Budowa drogi gminnej 4125223Z, tj. ulic Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie   2017-01-16T00:00:00   Tak 
Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów   2017-01-16T00:00:00   Tak