Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XXXII - Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie  w 2016 roku
  • DRUK NR 2/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady w 2016 r.
  • DRUK NR 3/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
  • DRUK NR 4/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.
  • DRUK NR 5/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
  • DRUK NR 6/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie.
  • DRUK NR 7a/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 7b/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 7c/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 8/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu.