Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie.
 • DRUK NR 2/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego.
 • DRUK NR 3/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019”.
 • DRUK NR 4/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 • DRUK NR 5/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021.
 • DRUK NR 6/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” .
 • DRUK NR 7/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy  ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
 • DRUK NR 8/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 9/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.
 • DRUK NR 10/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.
 • DRUK NR 11/XXXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.