Materiały na sesję

 

Druk_Nr_XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, jako wierzyciela, udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino