Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, jako wierzyciela, udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.