Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XXXVI - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 – DRUK NR 1/XXXVI
  • DRUK NR 2/XXXVI - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
  • DRUK NR 3/XXXVI - Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
  • DRUK NR 4/XXXVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017.
  • DRUK NR 5/XXXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok.
  • DRUK NR 6/XXXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.