Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 27.04.2017

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druk Nr 3/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017. - Druk Nr 4/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 11
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Tomasz Namieciński  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 5/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025. - Druk Nr 6/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Bogdan Warda    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz