Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
zaprasza:

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina, polegających na włączeniu w granice miasta części przyległych obrębów, tj. obrębu Wełtyń II, obrębu Żórawie i obrębu Pniewo o łącznej powierzchni 222,5230 ha, w sposób przedstawiony na załączniku graficznym.

Termin konsultacji społecznych: od 4 maja 2017 roku do 2 czerwca 2017 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone:

 1. W formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Żórawie i sołectwa Pniewo z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, które odbędą się w następujących terminach:
  1. dla mieszkańców miasta Gryfina spotkanie odbędzie w dniu 15 maja 2017r.,
   o godzinie 1700
   , w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sali nr 34 (I piętro);
    
  2. dla mieszkańców sołectwa Żórawie spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2017r.,
   o godzinie 1700
   , na placu pod wiatą;
    
  3. dla mieszkańców sołectwa Pniewo spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2017r.,
   o godzinie 1700
   , w Motelu Saga.
    
 2. W formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej oraz formie tradycyjnej poprzez pisemne wypełnienie ankiety i wrzucenie do urny. 

 3. Propozycje zmian granic administracyjnych miasta Gryfina uwidocznione na mapach, wraz z wykazem działek objętych zmianą, dostępne są na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gryfino.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Lista załączników:
01 Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Gryfina [97510 bajtów]
02 Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami sołectwa Pniewo [99083 bajtów]
03 Protokół ze spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami sołectwa Żórawie [102836 bajtów]
04 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gryfina, sołectwa Zórawie i sołectwa Pniewo [962349 bajtów]
Ankieta konsultacyjna [100159 bajtów]