Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Wiesława Siwek - Inspektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1431877 bajtów]