Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Iwona Szymańska-Ciepłucha - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1498776 bajtów]