Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Krystyna Lamperska - Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1582207 bajtów]