Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XXXVII - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016.
  • DRUK NR 2/XXXVII - Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 roku.
  • DRUK NR 3/XXXVII - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r.
  • DRUK NR 4/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 5/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
  • DRUK NR 6/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  • DRUK NR 7/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.
  • DRUK NR 8/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017.