Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.06.2017

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXXVII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Nie głosowało:

 Czesław Skonecki      

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 1-2/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    

Numer głosowania: 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 1-3/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie. - wniosek radnego Jacka Kawki
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 17
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Jacek Kawka      

Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie. - Druk Nr 2/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie. - Druk Nr 3/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 54/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów gmina Gryfino. - Druk Nr 4/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 5/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska    

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino. - Druk Nr 6/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 7/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017. - Druk Nr 8/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino. - Druk Nr 9/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino - Druk Nr 10/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 11/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Bogdan Warda    

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025. - Druk Nr 12/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Bogdan Warda    

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 17
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. - projekt uchwały Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 13/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska    

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk  Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. - Druk Nr 14/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 15/XXXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka