Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 815

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland nieobecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Rubczak Małgorzata obecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny