Konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża

Lista załączników:
Informacja zwrotna [69217 bajtów]