Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z 21.12.2017

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XLI sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018. - Druk Nr 1/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Jacek Kawka  Bogdan Warda    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025. - Druk Nr 2/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Bogdan Warda      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018. - Druk Nr 3/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok. - Druk Nr 4/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina. - Druk Nr 5/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  


   Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 6/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 7/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. - Druk Nr 8/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para  Marcin PazikNumer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. - Druk Nr 9/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Marcin Para  Marcin Pazik  Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. - Druk Nr 10/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Marcin Para  Marcin Pazik  


   Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu. - Druk Nr 11/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Bogdan Warda      


   Wstrzymało się:

 Marcin Pazik      


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie. - Druk Nr 12/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Marcin Pazik  Bogdan Warda    


   Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. - Druk Nr 13/XLII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński