Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Udzielenie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino   2018-12-18   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy w 2019 r.   2018-12-10   Tak 
Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco – powielających (drukarek i kserokopiarek) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2018-12-06   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy w 2019 r.   2018-11-26   Tak 
Dostawa elementów zabawowych do miejscowości Gryfino   2018-11-21   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gryfino   2018-11-19   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2019 r.   2018-11-19   Tak 
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie   2018-11-15   Tak 
Wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania wraz z ociepleniem ścian budynku świetlicy wiejskiej w m. Czepino, gmina Gryfino   2018-11-14   Tak 
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Gryfina – przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie"   2018-11-06   Tak 
Budowa wiaty turystycznej na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Pniewo   2018-10-24   Tak 
Wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania wraz z ociepleniem ścian budynku świetlicy wiejskiej w m. Czepino, gmina Gryfino   2018-10-16   Tak 
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie   2018-10-15   Tak 
Wykonanie filmu promocyjnego dla projektu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja   2018-10-11   Tak 
Budowa dwóch wiat turystycznych na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Pniewo   2018-10-05   Tak 
Budowa wiaty turystycznej na obiekcie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Sobieradz.   2018-09-28   Tak 
Zakup i dostawa ogrodzeń panelowych wraz z rozładunkiem w miejscowości Gryfino i Daleszewo, gmina Gryfino   2018-09-10   Tak 
Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na remont/przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino   2018-09-05   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowości Gryfino   2018-09-05   Tak 
Ogłoszenie "CW Laguna" - zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę chemii basenowej dla Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.”    2018-08-10   Tak 
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych   2018-08-01   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych na placach zabaw   2018-08-01   Tak 
Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie gminy Gryfino   2018-07-10   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych na placach zabaw   2018-06-26   Tak 
Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno   2018-06-21   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2018-06-20   Tak 
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie ,,Kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem prowadzącym na taras w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie”   2018-06-19   Tak 
Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno   2018-06-06   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie/przebudowie przystani kajakowych na terenie Gminy Gryfino i Gminy Widuchowa   2018-06-04   Tak 
Remont budynku hangarowego w miejscowości Steklno w zwiazaku z realizacją zadania pn. Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno   2018-05-30   Tak 
Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo   2018-05-29   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowosci Bartkowo   2018-05-29   Tak 
Szkoła bez barier - wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie   2018-05-22   Tak 
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych dla projektu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja   2018-05-22   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2018-05-16   Tak 
Rozbiórka budynku gospodarczego (kotłowni) w miejscowości Stare Brynki, gmina Gryfino   2018-05-09   Tak 
Wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2018-05-08   Tak 
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych dla projektu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja   2018-04-23   Tak 
Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo   2018-04-19   Tak 
Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2018-04-18   Tak 
Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo   2018-04-05   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja   2018-03-13   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70   2018-03-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację   2018-03-01   Tak 
Zakup i dostawa serwerowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z usługą instalacji i wdrażania   2018-03-01   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja   2018-02-23   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie   2018-02-23   Tak 
Budowa sieci wodociągowej DN110 zlokalizowanej na działkach nr 200/16, 197/10 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.    2018-02-21   Tak 
Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu parkingowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Gryfinie   2018-02-19   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2018-02-16   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi   2018-02-14   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi   2018-01-26   Tak 
Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie   2018-01-23   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2018-01-18   Tak 
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino   2018-01-12   Tak 
Rozliczanie projektu pn.: "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja"   2018-01-05   Tak