Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLII sesji.
II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2017 roku – DRUK NR 1/XLIII
 • uwagi i wnioski.
V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej Gryfinie w roku 2017 – DRUK NR 2/XLIII
 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r.w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 5/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 6/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 – DRUK NR 7/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 8/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025 – DRUK NR 9/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 10/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XIV. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XLIII
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.
XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 • uwagi i zapytania.
XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVII. Wolne wnioski i informacje.