Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.01.2018


Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XLII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Bogdan Warda    

Numer głosowania: 2
Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2017 roku. - wniosek o zmianę porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej Gryfinie w roku 2017. - Druk Nr 2/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 4
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - projekt Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 11/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska      


   Przeciw:

 Łukasz Kamiński  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk    Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 3/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 4/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 6/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Czesław Skonecki  Bogdan Warda  Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023. - z nowym załącznikiem - Druk Nr 7/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk    Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 8/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk    Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 ­ 2025. - Druk Nr 9/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  


   Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym. - Druk Nr 10/XLIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk