Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XLIII - Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2017 roku.
 • DRUK NR 2/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej Gryfinie w roku 2017.
 • DRUK NR 3/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 4/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 • DRUK NR 5/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • DRUK NR 6/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 7/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023.
 • DRUK NR 8/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
 • DRUK NR 9/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025.
 • DRUK NR 10/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.
 • DRUK NR 11/XLIII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.