Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr CLVII.289.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Uchwała Nr XII.16.2019  z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino.
  3. Uchwała Nr CCCLXXI.662.2018 z dnia 25 września w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2018 r.
  4. Uchwała Nr CLV.300.2018  z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  5. Uchwała Nr XVIII.44.2018  z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino