Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 1
UCHWAŁY NR XLII/427/17 r.
RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2018 rok

Styczeń:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
 4. Dokończenie kontroli funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Luty:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i  2018.

Marzec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino
 3. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2014 – 2017.

Maj:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Czerwiec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino ( do 15 czerwca).

Lipiec:

 1. Przewidziana przerwa urlopowa

Sierpień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Wrzesień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu  (do15 października)
 4. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

Październik:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Roland Adamiak