Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 4
UCHWAŁY NR XLII/427/17 r.
RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2018 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
 2. Zapoznanie się ze stanem obecnym i planowanym działaniem w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych ( spotkanie z Zarządem PUK oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Luty

 1. Analiza przygotowań do realizacji budżetu obywatelskiego na 2018 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Marzec

 1. Ocena stanu dróg po sezonie zimowym (komisja wyjazdowa).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Kwiecień

 1. Ocena terenów rekreacyjnych (place zabaw, boiska) w wybranych miejscowościach Gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Maj

 1. Realizacja planu inwestycyjnego na 2018 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Czerwiec

 1. Analiza wykonania budżetu za 2017 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

 1. Przewidziana przerwa urlopowa

Sierpień

 1. Stan zabytków na terenie Gminy Gryfino i możliwości ich renowacji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Wrzesień

 1. Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu „Górki Miłości”.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do 15 października)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2018.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Hładki