Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 01.03.2018Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XLIII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino. - Druk Nr 2/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino instrumentem płatniczym. - Druk Nr 3/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018. - Druk Nr 4/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 5/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025. - Druk Nr 6/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. - wniosek Komisji Spraw Społecznych
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Czesław Skonecki
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. - Druk Nr 7/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Małgorzata Wisińska      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. - z autopoprawkami - Druk Nr 8/XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    


   Nie głosowało:

 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - projekt Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 9XLIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska


   Przeciw:

 Jacek Kawka      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga      


   Nie głosowało:

 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński