Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/XLV - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r.
  • DRUK NR 2/XLV - Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2017 i potrzeby na rok 2018.
  • DRUK NR 3/XLV - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
  • DRUK NR 4/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 5/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki.
  • DRUK NR 6/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 7/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze.
  • DRUK NR 8/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • DRUK NR 9/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.”.
  • DRUK NR 10/XLV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja.