Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.03.2018

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XLIV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad XLV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      


   Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 4/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki. - Druk Nr 5/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino. - Druk Nr 6/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      


   Nie głosowało:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze. - Druk Nr 7/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” - Druk Nr 8/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj    Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja. - wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Rafał Guga  Jolanta Witowska    


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Rubczak      


   Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja. - z autopoprawką - Druk Nr 10/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga      


   Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 11/XLV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Nie głosowało:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj