Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

Lista załączników:
Sprawozdanie z wykonania budżetu [1416983 bajtów]