Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu z XLV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – DRUK NR 1/XLVI

 • uwagi i wnioski.

V. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. – DRUK NR 2/XLVI

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 3/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja – DRUK NR 6/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 7/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 8/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 9/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIII. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 10/XLVI

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVI. Wolne wnioski i informacje.