Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XLVI - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.
  • DRUK NR 2/XLVI - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
  • DRUK NR 3/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino.
  • DRUK NR 4/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018.
  • DRUK NR 5/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • DRUK NR 6/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja.
  • DRUK NR 7/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.
  • DRUK NR 8/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
  • DRUK NR 9/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025.