Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 23 maja (środa) 2018 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  3. przyjęcie protokołu nr 44/18.

  4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  5. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – DRUK NR 1/XLVII,

  6. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII,

  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLVII,

  8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 4/XLVII.

  9. Realizacja planu inwestycyjnego na 2018 r.

  10. Wolne wnioski i informacje.