Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 10 września 2018 r. o godz. 1400

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    1. dyskusja,
    2. podjęcie uchwały.
  3. Wolne wnioski i informacje.