INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (Symbol IOD)

  Inspektor Ochrony Danych: Iwona Dąbro-Adamiak

  tel. 91-416-20-11 wew. 260

  mail: iod@gryfino.pl

           Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,
  3. podejmowanie działań zwiększających świadomość poprzez szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,
  4. prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez personel przetwarzający dane osobowe,
  5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
  6. współpraca z organem nadzorczym,
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach we wszelkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”