INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (Symbol IOD)

  Inspektor Ochrony Danych: Iwona Dąbro-Adamiak

  Katarzyna Misiewicz-Staszak - Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

  tel. 91-416-20-11 wew. 260

  mail: iod@gryfino.pl

           Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;
  3. podejmowanie działań zwiększających świadomość poprzez szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych;
  4. prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przez personel przetwarzający dane osobowe;
  5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami RODO;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w przepisach RODO oraz w stosownych przypadkach we wszelkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.