Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 września 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołów: z L i LI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r. – DRUK NR 1/LII

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/LII

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 3/LII

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2018 r. do 26 września 2018 r. – DRUK NR 4/LII

 • uwagi w wnioski

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 1 stycznia do 26 września 2018 r. – DRUK NR 5/LII

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 6/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 7/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 8/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK NR 9/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 10/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 11/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 12/LII

 1. stanowiska komisji Rady,

 2. dyskusja,

 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVIII. Wolne wnioski i informacje.