Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LII - Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r.
 • DRUK NR 2/LII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
 • DRUK NR 3/LII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • DRUK NR 4/LII - Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2018 r. do 26 września 2018 r.
 • DRUK NR 5/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 1 stycznia do 26 września 2018 r.
 • DRUK NR 6/LII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno
 • DRUK NR 7/LII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego
 • DRUK NR 8/LII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino
 • DRUK NR 9/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • DRUK NR 10/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok
 • DRUK NR 11/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025
 • DRUK NR 12/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.