Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
  • DRUK NR 2/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  • DRUK NR 3/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • DRUK NR 4/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/486/09 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.
  • DRUK NR 5/LIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.