Skład Komisji Rady

Komisje VIII Kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Urbański – Przewodniczący
 2. Magdalena Pieczyńska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Roland Adamiak
 4. Zbigniew Kozakiewicz
 5. Tomasz Namieciński
 6. Roman Polański
 7. Małgorzata Wisińska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Marek Sanecki – Przewodniczący
 2. Władysław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Kasprzyk
 4. Marcin Para
 5. Marcin Pazik
 6. Magdalena Pieczyńska
 7. Andrzej Urbański

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Maciej Puzik – Przewodniczący
 2. Zbigniew Kozakiewicz - Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Jonasik
 4. Jerzy Piasecki
 5. Piotr Romanicz
 6. Władysław Sobczak
 7. Jolanta Witowska
 8. Tomasz Namieciński
 9. Zenon Trzepacz

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Jolanta Witowska - Przewodnicząca
 2. Wanda Hołub 
 3. Elżbieta Kasprzyk
 4. Jerzy Piasecki
 5. Małgorzata Wisińska
 6. Piotr Zwoliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Małgorzata Wisińska – Przewodnicząca
 2. Wanda Hołub
 3. Marcin Para
 4. Marcin Pazik
 5. Maciej Puzik
 6. Marek Sanecki
 7. Zenon Trzepacz
 8. Piotr Zwoliński