Skład Komisji Rady

Komisje VIII Kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Urbański – Przewodniczący
 2. Roland Adamiak
 3. Zbigniew Kozakiewicz
 4. Tomasz Namieciński
 5. Magdalena Pieczyńska
 6. Roman Polański
 7. Małgorzata Wisińska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Marek Sanecki – Przewodniczący
 2. Robert Jonasik
 3. Elżbieta Kasprzyk
 4. Tomasz Namieciński
 5. Marcin Para
 6. Marcin Pazik
 7. Magdalena Pieczyńska
 8. Władysław Sobczak
 9. Andrzej Urbański

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Maciej Puzik – Przewodniczący
 2. Robert Jonasik
 3. Zbigniew Kozakiewicz
 4. Jerzy Piasecki
 5. Piotr Romanicz
 6. Władysław Sobczak
 7. Jolanta Witowska

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Wanda Hołub – Przewodnicząca
 2. Elżbieta Kasprzyk
 3. Jerzy Piasecki
 4. Zenon Trzepacz
 5. Jolanta Witowska
 6. Małgorzata Wisińska
 7. Piotr Zwoliński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Małgorzata Wisińska – Przewodnicząca
 2. Wanda Hołub
 3. Elżbieta Kasprzyk
 4. Marcin Para
 5. Marcin Pazik
 6. Maciej Puzik
 7. Marek Sanecki
 8. Zenon Trzepacz
 9. Piotr Zwoliński