Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/II - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2017/2018.
 • DRUK NR 2/II - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2016-2017.
 • DRUK NR 3/II - Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2019.
 • DRUK NR 4/II - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino.
 • DRUK NR 5/II - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 6/II - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018-2022.
 • DRUK NR 7/II - Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
 • DRUK NR 8/II - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2018.
 • DRUK NR 9/II - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu Komisji Mieszkaniowej.
 • DRUK NR 10/II - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe.
 • DRUK NR 11/II - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino.
 • DRUK NR 12/II - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
 • DRUK NR 13/II - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025.
 • DRUK NR 14/II - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.