Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała  NR CI.220.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Uchwała Nr CCCXXXVIII.602.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2019.
  3. Uchwała Nr CCCV.559.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfino na rok 2019.
  4. Uchwała Nr XXXIV.67.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino.
  5. Uchwała Nr XXXIV.66.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na 2019 r.
  6. Uchwała Nr CDLXXI.922.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.
  7. Uchwała Nr CDLXXI.923.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2019 r.
  8. Uchwała Nr CDLXXI.924.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino.