Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr XXXIV.67.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino.
  2. Uchwała Nr XXXIV.66.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Gryfino na 2019 r.
  3. Uchwała Nr CDLXXI.922.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2019 r.
  4. Uchwała Nr CDLXXI.923.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2019 r.
  5. Uchwała Nr CDLXXI.924.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino