Rok 2019
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2019-05-24T00:00:00   Ogłoszenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z działki gminnej   Tak 
2019-05-24T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego   Tak 
2019-05-16T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego   Tak 
2019-05-15T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zamiarze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z działki gminnej   Tak 
2019-05-14T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych   Tak 
2019-05-14T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego   Tak 
2019-05-14T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   Nie 
2019-05-14T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego   Tak 
2019-05-10T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino   Tak 
2019-04-30T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Sport dostępny dla wszystkich dzieci"   Tak 
2019-04-26T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działkach nr 33, 124, 125,, obręb Chlebowo, gm. Gryfino wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino.   Tak 
2019-04-25T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1, obręb Gryfino 4, gm. Gryfino   Tak 
2019-04-11T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działkach nr 33, 124, 125, obręb Chlebowo, gm. Gryfino   Nie 
2019-04-09T00:00:00   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2019-04-09T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego   Nie 
2019-04-08T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono elektroniczne książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2019-04-05T00:00:00   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino    Nie 
2019-04-05T00:00:00   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu   Nie 
2019-04-02T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Udział zawodniczki Aleksandry Kwiecień w zagranicznym obozie szkoleniowym kadry narodowej lekkiej atletyki - trójskok"   Nie 
2019-03-26T00:00:00   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Flisaczą w Gryfinie   Nie 
2019-03-22T00:00:00   Zbiorcze zestawienie danych z ankiet na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2019-03-21T00:00:00   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów energetycznych 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Nie 
2019-03-20T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na dz. nr 138, o obrębie Radziszewo, gm. Gryfino   Nie 
2019-03-20T00:00:00   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2019 r.   Nie 
2019-03-19T00:00:00   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów energetycznych 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Nie 
2019-03-18T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/115 obręb Gryfino, tj. przy Krasińskiego 44-54 w Gryfinie   Nie 
2019-03-07T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie posesji nr 136, 138, 140, 142, 142A, 142C z przyległymi działkami w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie   Nie 
2019-03-06T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 247/12 w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino   Nie 
2019-03-01T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno   Nie 
2019-02-28T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 na dz. nr 138, w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino   Nie 
2019-02-28T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2019-02-26T00:00:00   Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w gminie Gryfino w 2019 roku   Nie 
2019-02-18T00:00:00   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.   Nie 
2019-02-15T00:00:00   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Gryfino dotyczacych projektu uchwały zmieniajacej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom.   Nie 
2019-02-15T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5   Nie 
2019-02-14T00:00:00   Badanie opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2019-01-29T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 09.02.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Nie 
2019-01-25T00:00:00   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych - pozwolenie na wykonanie studni wierconej   Nie 
2019-01-18T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfino na rok 2019   Nie 
2019-01-18T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 1/31, 1/32, 2/1 w obrębie Gryfino 4, polegajacej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego   Nie 
2019-01-18T00:00:00   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2019 roku   Nie 
2019-01-18T00:00:00   Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej 2019 r.   Nie 
2019-01-15T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw   Nie 
2019-01-15T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   Nie 
2019-01-14T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 226   Nie 
2019-01-10T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku wierzba z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4., tj.przy ulicy 11 listopada 28 w Gryfinie   Nie 
2019-01-08T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 19.01.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Nie 
2019-01-08T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 228   Nie 
2019-01-07T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zmian terminów polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2019-01-07T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Markowi Kulikowi na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Nie 
2019-01-07T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Teresie Brelik na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Nie 
2019-01-02T00:00:00   Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   Nie 
2019-01-02T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Nie