Rok 2019
Data ogłoszenia:2019-06-21
Tytuł:Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Aktualne:Nie
Lista załączników:
1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino [439950 bajtów]
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino [12812761 bajtów]
3. Mapa studium - arkusz nr 1 [6106260 bajtów]
4. Mapa studium - arkusz nr 2 [8440732 bajtów]
5. Mapa studium - arkusz nr 3 [14098800 bajtów]
6. Mapa studium - arkusz nr 4 [11351752 bajtów]
7. Mapa studium - arkusz nr 5 [7286652 bajtów]
8. Mapa studium - arkusz nr 6 [8205376 bajtów]
9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino [1724695 bajtów]
10. Gryfino - prognoza - ark. 1 [25834314 bajtów]
11. Gryfino - prognoza - ark. 2 [33998630 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych