Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim z terenu Gminy Gryfino w 2020 r.   2019-12-20   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy w 2020 r.   2019-12-20   Tak 
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego   2019-12-06   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2020 r.   2019-12-06   Tak 
Zakup płyt drogowych betonowych do miejscowości Żórawki, gmina Gryfino   2019-11-14   Tak 
Budowa oświetlenia parkowego na terenie Górki Miłości w Gryfinie   2019-10-23   Tak 
Zakup materiałów budowlanych, tj. krawężników betonowych i płyt ażurowych do miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino   2019-10-16   Tak 
Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16   2019-09-17   Tak 
Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych oraz naklejek - Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy   2019-09-13   Tak 
Wykonanie wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Sobieradz   2019-08-29   Tak 
Dostawa Materiałów ćwiczeniowych w ramach projektu - Inwestujemy w naukę!   2019-08-12   Tak 
Przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w miejscowości Daleszewo   2019-07-30   Tak 
Dostawa materiałów ćwiczeniowych, podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach projektu – Inwestujemy w naukę!   2019-07-10   Tak 
Budowa sieci wodociągowej FI 110 zlokalizowanej na działkach nr: 917 i 935 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4   2019-07-08   Tak 
Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Steklno, gmina Gryfino   2019-07-08   Tak 
Dostawa i instalacja specjalistycznego programu do diagnostyki QEEG typu: Biofeedback dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w ramach projektu – Inwestujemy w naukę!   2019-07-08   Tak 
Dostawa i montaż elementu zabawowego w miejscowości Gryfino   2019-07-02   Tak 
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w miejscowości Gryfino   2019-07-02   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Chlebowo, Dołgie, Steklno oraz Żabnica   2019-06-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-05-24   Tak 
Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 10 w Gryfinie.   2019-05-22   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”   2019-05-21   Tak 
Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej 10 w Gryfinie   2019-05-09   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-05-06   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w miejscowości Żórawki, gmina Gryfino   2019-04-18   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino   2019-04-18   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-04-12   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino   2019-04-04   Tak 
Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2019-03-22   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino   2019-03-11   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-02-28   Tak 
Transport około 5 000 m3 ziemi z miejscowości Wełtyń do Gryfina, gmina Gryfino   2019-02-21   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: Stacja Gryfino, Stacja Daleszewo Gryfińskie, Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-02-15   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: Stacja Gryfino, Stacja Daleszewo Gryfińskie, Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej   2019-01-31   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie.   2019-01-24   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie   2019-01-16   Tak 
Budowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino   2019-01-09   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2019-01-09   Tak