Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Modernizacja istniejącego Skateparku przy ulicy Sportowej w Gryfinie   2019-06-18T00:00:00   Tak 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie   2019-05-29T00:00:00   Tak 
Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie.   2019-04-02T00:00:00   Tak 
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie   2019-02-12T00:00:00   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2019-01-10T00:00:00   Tak 
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie   2019-01-09T00:00:00   Tak