Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

V. Wolne wnioski i informacje.