Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Trzepacz Zenon obecny
5.    Witowska Jolanta obecna
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny