Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 grudnia 2018r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2019 rok

Styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.
 3. Formy współpracy i wspierania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości – współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2019.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja na temat stanu melioracji oraz stanu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gryfino.
 4. Sprawy różne.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Ocena Uchwały NR XXVI/244/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2019.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja o stanie technicznym gminnego zasobu budynków i lokali  na terenie gminy Gryfino.
 4. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2019.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Październik

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2019 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Sanecki