Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2019 rok

Styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Spotkanie z sołtysami gminy Gryfino i omówienie potrzeb poszczególnych sołectw.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Analiza kosztów i przychodów w systemie gospodarki odpadami.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Zapoznanie się ze stanem urządzeń wodnokanalizacyjnych na terenie gminy Gryfino  (komisja wyjazdowa).

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Zapoznanie się z przygotowaniami placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych oraz kąpieliska przed sezonem letnim.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Przegląd gminnych obiektów kultury (komisja wyjazdowa).

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Przegląd dróg gminnych (komisja wyjazdowa).

Wrzesień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do 15 października).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Analiza wysokości stawek podatkowych.

Listopad

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji
Wanda Hołub