Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

Lista załączników:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. [1313701 bajtów]